Sortiment

Linoljefärg Selder & Co.

<font size="+0,5">Linoljefärg Selder & Co.</font>

Tillverkningen av Selder & Co’s linoljefärger är baserad på teknik från linoljefärgens glansdagar som förfinats med modern processteknik. Bindemedlet består till 100% av oxiderande fettsyror som bildar linoxin, en vattenavvisande och mikrobresistent naturlig polymer. Alla andra beståndsdelar i linoljan har avlägsnats genom raffinering. Därför torkar färgerna utmärkt, är hållbara och mögelresistenta.

Färgerna lämpar sig för målning på alla ytor (trä, stål, puts, glas mfl.) utomhus och inomhus och målas till täckande men inte tjocka lager, outspädda ”direkt ur burken”; vanligtvis med en strykning grundfärg och två lager slutstrykningsfärg.

Färgerna tillverkas som zinkbaserad grundfärg, halvblank och halvmatt slutstrykningsfärg, vit samt A-, B- och C-bas för brytning till slutstrykningfärg i brytmaskin med certifierade och moderna pigment. De kan brytas till de allra flesta kulörer i NCS, RAL, British Standard i brytmaskin. Grundfärgen kan förpigmenteras.

Åtgång: 1 liter för 12–20 m² per strykning beroende på underlag.

Torktid: Under 24 timmar vid 20⁰C och god ventilation