Historik


Den 1 december 1988 startade Christer Rönnerberg WBP Trading AB, med ett mindre kontor på Köpenhamnsvägen i Malmö, men 1992 flyttade företaget till ett större kontor i samma fastighet.

Verksamheten var från början helt inriktad på trading och direktleveranser från fabrik till slutkund i Sverige och våra grannländer inom möbel-snickeri och inredningsindustrin.

Detta innebar att företaget riktade sig enbart mot stora kunder som kunde ta större volymer och då bland annat Ikea och alla deras underleverantörer.

Företaget har under alla åren importerat större delen av sitt sortiment av träbaserade skivor, vilket inneburit att ett stort nätverk av leverantörskontakter har byggts upp i och utanför Europa.

Under våren 1995 köptes nuvarande fastighet på Axel Danielssons väg 269 och vi flyttade in den 1 juni 1995.

Fastigheten omfattar totalt ca. 3000 m2 och består av kontorsdel och varmlager.

Flyttningen till denna fastighet medförde att företaget kunde bredda sin verksamhet och fick möjlighet att även leverera till kunder via lager som företaget tidigare ej nått med sin tradingverksamhet.

Sortimentet utökades då också med att även omfatta möbeltorrt massivträ.

Denna förändring av företagets verksamhet mottogs mycket positivt av marknaden och har successivt växt under åren.

Nästa större förändring av företaget inträffade i maj månad 2007 då Christers son Fredrik Rönnerberg valde att gå in i företaget.

Detta innebar att ett kommande generationsskifte var säkrat och att företaget kunde leva vidare inom familjen.

Denna förändring innebar att företaget fick en helt annan framtidstro och beslut togs att expandera verksamheten.

Detta har resulterat i att lagerverksamheten kraftigt byggts upp och omfattar idag ett av Sveriges bredaste sortiment.

Leverantörs- och kundkontakterna har även breddats, liksom personalstyrkan på företaget, vilket sammanlagt resulterat i en kraftig omsättningsökning för företaget.

2016 genomfördes generationsskiftet och Fredrik gick in som VD för bolaget. Christer fungerar fortsatt som ett mycket aktivt stöd i de frågor som kan uppkomma.

Företagets nuvarande lokaler börjar bli för små, varför företaget gått igång med att söka andra lokaler eller mark att bygga en ny anläggning på.

Företaget målsättning är att ytterligare expandera verksamheten och inom ett antal år under kontrollerade former var en av de större aktörerna i vår bransch

Nyheter hos WBP Trading

2020-03-03 Limsidan utvecklas med Hranipex

Vi har nu lagerfört och levererat lim även från Hranipex under en tid med god respons.
En satsning som verkar falla väl ut och som därför fortsätter att utvecklas.

Läs mer

Lagrets öppettider

Vi återgår från och med idag 9/6 till att hålla lagret öppet 07:00-15:30.

Dock stänger vi lagret 15:00 och kontoret 16:00 på fredagar fram till semestern.

FAQ

WBP levererar endast till företag som innehar F-skattebevis.